Inschrijvingen

Vul het onderstaande fomulier in om uw zoon of dochter in te schrijven voor het volgende Chirojaar 2021-2022.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente
Vul hier indien gewenst extra contactgegevens in en vermeld er ook bij van wie deze gegevens zijn. (E-mailadressen die hier worden ingevuld, worden ook opgenomen in onze e-mailadressenlijst van dit jaar)
Indien u nog iets kwijt wil bij deze inschrijving kan u dat hier doen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro die gestort mag worden op het rekeningnummer: BE63 7370 2062 8408 . (Vergeet ook uw naam niet te vermelden bij de overschrijving zodat wij onze boekhouding wat makkelijker op orde kunnen houden) Deze inschrijving is pas geldig wanneer het inschrijvingsgeld betaald is. (Ten laatste een maand na het versturen van dit formulier)